Skip to main content

Training Natuurbeleving

Deze training is oorspronkelijk opgezet voor wandelcoaches van het landelijk programma Gezond Natuur Wandelen.

Inmiddels is deze training ook in verschillende zorginstellingen gegeven

De training bestaat uit twee dagdelen, doorgaans een ochtend- en een middagdeel.

Ik maak graag een training op maat voor u.

Tijdens het ochtenddeel gaan we interactief aan de slag om het begrip natuurbeleving duidelijk te krijgen dit doen we in groepjes. Elk groepje maakt op een groot vel papier een woordenwolk met de antwoorden op de vraag: wat is voor jou natuurbeleving?

Voor het middagdeel gaan we naar buiten en laten we de effecten van de verschillende basisoefeningen in de verschillende fasen volgens de behandelde didactische methode ervaren en sluiten we af met een presentatie in groepjes van een zelf gekozen natuurbelevingsactiviteit. De overige deelnemers geven hierop opbouwende feedback (3 tops en 3 tips).

Minilezing over het waarom van natuurbeleving: De gezondheidseffecten van wandelen en natuur; van kunst naar wetenschap.

Interactieve waarnemingsoefeningen met behulp van je 5 zintuigen en introductie van het zesde zintuig.

Na de training hebben de deelnemers:

  • Voor zichzelf duidelijk wat natuurbeleving is
  • Kennen ze het belang van natuurbeleving voor het welzijn van mens en natuur
  • Kennen ze een goede didactische opbouw van een natuurwandeling
  • Kennen ze een aantal basis natuurbelevingsoefeningen waarmee ze zelf vertrouwd zijn en weten ze de weg om dit verder uit te bouwen.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek