Skip to main content

Over

Gerrit Ruiter is welzijn counsellor, runningtherapeut en ivn natuurgids.

Hij houdt verder van de natuur, verschillende beweegvormen en fietsvakanties in Europa.

Update maart 2024
Een interview met Alles is Gezondheid

“Mijn doel: mensen helpen betekenis en een levensdoel te vinden en te bereiken, en vooral te leren genieten van de weg daar naar toe.”

Gerrit RuiterWelzijn Counsellor

Na een carrière in het bedrijfsleven heb ik in 2007 een vierjarige HBO opleiding als Stresscounsellor afgerond en in 2008 ben ik met een eigen counseling praktijk gestart.

Na een aantal jaren gewerkt te hebben in de maatschap GrandiooZ als stress counsellor heb ik deze als zelfstandige voortgezet.

AGB code praktijk: 90014595.

AGB code zorgverlener: 90035715

Mijn profiel

Vanaf 2008 heb ik onder andere de volgende bijscholingen en certificaten behaald:
2013: Certificaat Runningtherapie > Start runningtherapie vanuit gezondheidscentrum Vilvaldi Oldenzaal
2015: Mindfulness, Coursera/ Universiteit Leiden
2016: Sit less get active, Coursera/ University of Edingburgh; basis voor Welzijn op Groen Recept
2016: Positive Psychology, Coursera/ University of North Carolina
2017: Natuurgids IVN, IVN Natuur educatie; afstudeeropdracht Welzijn op groen recept
2018: Nutrition and Health, edx/ Wageningen Universiteit, Professional Certificate Food Nutrition and Health
2021: Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiential Approach, KU Leuven
2022: Focussing, Leven in verbinding met je innerlijk kompas, Zelfstudie boek Tine Swyngedouw
2023: Awe in Education, Greater Good Science Center (Verwondering en Ontzag in het Onderwijs)

Existentieel Welzijn is voor mij heel sterk gekoppeld met het nieuwe concept Positieve Gezondheid;
Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies.
Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
Het accent ligt niet op ziekte. Maar op het mens-zijn zelf, op veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt.

Bij beiden gaan we niet uit van de vraag waar wil je vanaf, maar veel meer: waar wil je naar toe.

Mijn aanbod, zowel als individueel traject en ook de groepstrajecten geven hier een praktische, persoonlijke en ervaringsgerichte invulling aan.

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor counselling. De counsellor is gebonden aan een ethische code die verplicht het besprokene onder het beroepsgeheim te houden, ook wanneer het counsellingtraject betaald wordt door een derde partij, zoals een werkgever of arbodienst.

Counselling is een beroep dat vakbekwaamheid vraagt. Het gaat er in de begeleiding om de mogelijkheden en talenten die de cliënt zelf al bezit aan te spreken en te benutten. Dat vergt een professionele houding en goed vakmanschap. Door middel van een goede opleiding en permanente bijscholing wordt de kwaliteit vorm gegeven.

GrandiooZ gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In het privacy document leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan, welke gegevens we verzamelen, met welk doel en wat de rechten van de relaties zijn. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden we ons aan de eisen die door de wet (AVG) worden gesteld. Op verzoek kunnen we dit document ter inzage geven.